رشته های مرکز

دانشگاه قند کرجرشته های کاردانی

 

-کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

-کاردانی فنی شیمی آزمایشگاه –صنعتی

-کاردانی فنی ممیزی انرژی –صنعت

-کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

-کاردانی فنی صنایع غذایی –قند

-کاردانی فنی برق – برق صنعتی

-کاردانی حرفهای حسابداری –حسابداری صنتعی

-کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنتعی

-کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی –غذایی

-کاردانی فنی کنترل

-کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی

-کاردانی شیرینی سازی

کاردانی شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی

کاردانی فنی کامپیوتر سیستم های کامپیوتری 

 

رشته های کارشناسی

 

مهندسی فناوری صنایع غذایی – صنعت شیرینی و شکلات

کارشناسی تجاری سازی

کارشناسی حرفه ای حسابداری  - حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

مهندسی فناوری صنایع کنترل – ابزار دقیق

مهندسی فناوری صنایع غذایی صنعت قند

کارشناسی حرفه ای ایمنی سلامت و محیط زیست صنایع (HSE)

مهندسی فناوری مکانیک – تاسیسات حرارتی و برودتی 

 

 

دی ان ان