رزومه ریاست دانشگاه علمی کاربردی قند کرج

آقای دکتر حسن کریمی

دکتر کریمی

  • تدریس در دانشگاه های دولتی و آزاد و مراکز آموزشی در زمینه خودرو و ترمو دینامیک و جوش
  • دارای اختراع در زمینه وسائل نقلیه
  • دارای کتاب و جزوات درسی و اجتماعی
  • عضو جامعه مهندسین ایران
  • مربی سازمان فنی و حرفه ای کشور

تماس با ریاست مرکز آموزشی علمی کاربردی قند کرج

تلفن: 02632706017

داخلی: 101

پست الکترونیک: kaha1578@yahoo.com

تماس با ریاست مرکز آموزشی علمی کاربردی قند کرج

منتظر نظرات و پیشنهاداد شما هستیم

وظايف و اختيارات رياست دانشگاه

 

- نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي٬ پژوهشي٬ فرهنگي٬ دانشجويي٬ اداري مالي٬ عمراني٬ امور خدمات علمي و كليه ارتباطات داخلي و بين المللي دانشگاه و هماهنگي واحد هاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصلاح.             

- تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياست هاي علمي٬ آموزشي و پژوهشي. هدايت فعاليت هاي فرهنگي٬ آموزشي٬ پژوهشي٬ اداري مالي و عمرانی.

- ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هيات امنا.

- نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي جاري دانشگاه در حدود مقررات مصوب.

- مسئوليت امور مالي و اداري دانشگاه در حدود مقررات مصوب.

- نصب و عزل اعضاي هيات رئيسه.

- ارائه پيشنهاد همكاري هاي علمي با ساير موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه.            

- نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذيصلاح.

- نظارت بر امور انضباطي دانشگاه ( هيات علمي- دانشجويان- كارمندان ) در چهار چوب ضوابط و مقررات.

 


 

دی ان ان