فعالیتهای پژوهشی مرکزآموزش علمی کاربردی قند کرج

فعالیت های پژوهشی مرکز آموزش علمی - کاربردی قند کرج
در این صفحه امکانات و اعم فعالیت های برجسته پژوهشی مرکز آموزش علمی - کاربردی قند کرج را به تفکیک سال در دسترس می باشد.
از سال 92

امکانات پژوهشی مرکز آموزش علمی - کاربردی قند کرج

- دارای کلینیک صنعت و کار آفرینی

- دارای مرکز رشد خوشه های فناوری قند، شیرینی و شکلات

- دارای دو سوله و کارگاه مجهز جهت نمونه سازی و ساخت محصولات فناورانه

- برخورداری کلیه کلاس ها از امکانات ویدئو پروژکتور و تخته هوشمند

 

دی ان ان